Karriärcoaching

  • En systematisk arbetsprocess för att hjälpa en arbetssökande att 
  1. identifiera sitt kunnande och sina ambitioner i arbetslivet
  2. skapa fungerande redskap (LI-profil, CV, ansökningstext)
  3. hitta både lediganslagna och dolda lediga tjänster
  4. förbereda sig för intervjuer och tester
  5. förhandla om villkor (lön, semester, förmåner mm)
  6. framgångsrikt inleda sitt nya arbetsförhållande.

 

  • Analysen Narrative Big Five fungerar som underlag för coachingprocessen.

 

  • Beslut om antalet coachingsessioner kan, om så önskas, tas under arbetets gång.

 

  • Klienten gör hemuppgifter och kan få snabba råd per e-post eller telefon mellan coachingsessionerna.

 

PRIS: 170 e/h + moms 24% för företag, 150 e/h (inklusive moms) för privatkunder.