Individuell coaching

Ibland är orsaken uppenbar: en befordran, ett nytt jobb, att vara arbetssökande. Ibland är orsaken mera subtil: något behöver förändras på jobbfronten, men vad, och hur?

 

Coaching är ett effektivt redskap för att rensa sinnet och bestämma sig för vilken riktning man ska välja. Det är en process för att tänka fritt, reflektera i lugn och ro, klä rädslor och drömmar i ord, få stöd. Och när tiden är mogen: gå framåt.

Processens struktur avgörs av och med varje klient. Vanligtvis

  • inleds utforskandet av hur du beter dig på jobbet med analysen Narrative Big Five.

  • håller vi 4-6 sessioner under 3-4 månader.

  • är en session 2 timmar lång och kan hållas online.

  • är det klienten som kommer med de frågor som ska utforskas, och du kan välja nya vägar när som helst under processens gång.

 

Coachingmodellen baserar sig på en väldigt praktisk attityd som grundar sig på erfarenheter av ledarskap under mer än 20 år, och på existentiell filosofi och psykologi. Varje klient tränas enligt de egna behoven och förutsättningarna – det finns inte en modell för alla.

 

Trots att fokus ligger på arbetslivet är förhållningssättet i coachingen genuint holistisk: vid sidan av det rationella styrs vi också på jobbet av känslor.