Grupper i företag

Deltagarna arbetar både individuellt och i grupp. Programmet inleds med analysen Narrative Big Five, som först gås igenom med var och en i enrum och därefter i gruppen – förståelsen för människors olikheter fördjupas. Den insikten tas med i kommunikationsträningen – olika människor tar till sig budskap på olika sätt. Trots skillnaderna är det möjligt att bygga samförstånd kring gruppens mål och spelregler, vilket är ett av utbildningens resultat.

 

  • Före den första gemensamma kursdagen besvarar varje deltagare frågorna i Narrative Big Five och går under en timme igenom analysens resultat.

  • Under den första utbildningsdagen arbetar vi med vad resultaten innebär för att arbeta tillsammans i just det här teamet, och börjar utveckla kommunikationen mellan deltagarna.

  • Mellan de gemensamma dagarna får deltagarna individuell coaching.

  • Tillsammans och individuellt arbetar vi med det som behövs mest i gruppen, utgående från hur man använder skillnaderna mellan människor på ett bra sätt, hur man kommunicerar och hur man når mål.