Grupper i den offentliga sektorn

Att jobba i en kommun eller i statlig förvaltning påminner mycket om arbetslivet i privata företag. Därför kan strukturen på ledarskapsutvecklingen vara densamma:

 

  • Före den första gemensamma kursdagen besvarar varje deltagare frågorna i Narrative Big Five och går under en timme igenom analysens resultat.

  • Under den första utbildningsdagen arbetar vi med vad resultaten innebär för att arbeta tillsammans i just det här teamet, och börjar utveckla kommunikationen mellan deltagarna.

  • Mellan de gemensamma dagarna får deltagarna individuell coaching.

  • Tillsammans och individuellt arbetar vi med det som behövs mest i gruppen, utgående från hur man använder skillnaderna mellan människor på ett bra sätt, hur man kommunicerar och hur man når mål.

 

Men det finns en stor skillnad för ledare inom den offentliga sektorn: samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker.

 

Åtminstone i kommuner kan det ofta finnas en oklarhet kring var gränsen mellan operativt arbete och strategiskt beslutsfattande går. För detta ändamål finns workshoppar där deltagare från båda grupperna arbetar tillsammans kring sina roller och resultatinriktad, respektfull dialog. En workshop är ungefär fem timmar lång och består av korta föreläsningar om juridik, kommunikation och beslutsfattande. Efter grupparbetena avslutar hela gruppen med att besluta om spelreglerna för det fortsatta samarbetet.