Existentiell coaching

  • Ett lite djupare sätt att närma sig frågor om mission, vision och strategi – i sitt eget liv eller i företaget. Den här arbetsmetoden fungerar både individuellt och i grupp, privat och på arbetsplatser. 

 

  • Existentiell coaching är ett reflekterande och fritt sätt att bearbeta frågor till exempel om mening, uppdrag, förändring och kommunikation. Teorier formulerade av forskare, filosofer och psykologer som har ett existentiellt grepp fungerar som arbetsredskap. 

 

  • Coachen faciliterar processen utgående från den situation som kilenten eller gruppen befinner sig i. Inför varje session enas coach och klient(er) om vilket ämne man utgår från. I slutet av sessionen sammanfattar klienten eller gruppen vilka nya insikter man nått, och hur man planerar att använda dem i praktiken. Coachen dokumenterar och levererar slutledningarna med åtgärdsbesluten till klienten eller gruppen.

 


PRIS: Enligt överenskommelse.