Business coaching

  • En arbetsprocess som ska kunna verifieras i form av mätbara mål.

 

  • Målen diskuteras först med den coachade och slås sedan fast tillsammans med hans eller hennes närmaste chef.

 

  • Målen kan handla om till exempel företagsekonomiskt kunnande, förändringsledarskap, kommunikationsmetoder och självledarskap.

 

  • Analysen Narrative Big Five kan fungera som underlag för utvecklandet av arbetsmetoder.

 

  • Beslut om antalet coachingsessioner tas utgående från målbilden.

 

  • Klienten gör hemuppgifter och en slutrapport som gås igenom med närmaste chefen i slutet av coachingprocessen.

 

PRIS: 220 e/h + moms 24 % eller enligt överenskommelse.