Färdiga program och
skräddarsydda lösningar

Kontakta mig och fråga mer!

Hurdan utbildning behöver ni hos er? Välj mellan:


 • färdiga program för grupper
 • färdiga program för grupper
 • skräddarsydda utbildningar som svarar exakt mot era
  behov
 • utbildning på plats och/eller på distans


Utbildningarna leds av Barbro Teir (bilden).

Tillsammans

I programmet Tillsammans jobbar deltagarna både individuellt och i grupp. Programmet inleds med analysen Narrative Big Five, som först gås igenom med var och en och därefter i gruppen – förståelsen för att människor är olika fördjupas. Den insikten bär också i kommunikationsträningen – olika människor tar till sig budskap på olika sätt. Olikheterna till trots går det att skapa samsyn kring gruppens mål och spelregler, vilket programmet utmynnar i.

 • Med analysen Narrative Big Five utforskar vi hur var och en fungerar individuellt och som teammedlem.
 • Under tre kursdagar tillsammans med hela gruppen jobbar vi med olikheter, kommunikation och samsyn.
 • Parallellt diskuterar vi samma frågor i fyra individuella coachingsessioner.
 • Boken Vad är meningen? ingår som kurslitteratur.

Bara jag

Vid förändringar i karriären – kanske ska du ta större ansvar eller kanske ska du söka nytt jobb – behöver man ta distans och sparra med en utomstående. Under den individuella coachingen kan du tänka fritt, reflektera i lugn och ro, klä dina drömmar och rädslor i ord, få stöd och hjälp med att gå vidare.

 • Med analysen Narrative Big Five utforskar vi hur just du helst agerar och fungerar på jobbet.
 • Under fem coachingsessioner går vi djupare i dina styrkor och svagheter.
 • Boken Vad är meningen? ingår i priset, du får läsuppgifter ur den och andra böcker mellan essionerna.

Skräddarsytt

Allt från ett par timmar till ett år – låt oss diskutera vad ni behöver för att få en nystart i ert ledarskap. Det kan vara en föreläsning eller en workshop, det kan vara ett program som går över ett år. Med existentiella perspektiv ser deltagarna på sin vardag och bekanta problem med nya ögon. Vi jobbar med konkreta frågor ur företagets verklighet.

 • Med analysen Narrative Big Five kan vi utforska hur var och en fungerar individuellt och som teammedlem.
 • Under gemensamma kursdagar tillsammans med hela gruppen kan vi jobba med de frågor som är viktigast för er.
 • Under individuella coachingsessioner kan var och en bearbeta sina egna svagheter och styrkor.
 • En föreläsning om existentiella sätt att möta utmaningar eller andra människor kan vara en del av er utbildningsdag.
 • Boken Vad är meningen? kan ingå som kurslitteratur.