DET VAR EN GÅNG EN VD

Det var en gång en verkställande direktör som verkställde allt som om inget hade hänt. Man kunde nästan inte se på honom att han hade en fru som var allvarligt sjuk, ett företag som befann sig i en akut ekonomisk svacka, och en personal där folk sprang snabbt, men dessvärre åt helt olika håll.
“Min första reflex efter årtionden av ledarskapserfarenhet och ansvarstagande var att jag klarar mig, jag har svaren, jag sköter om det, jag bär ansvaret. Plötsligt märkte jag ändå att jag kanske inte längre klarar mig, jag orkar inte svara för allt, jag orkar inte längre sköta om allt. Ansvaret började tynga för mycket. Jag behövde hjälp,” skriver vd:n själv när jag ber honom berätta om vår coachingprocess för andra.

Det var en gång en verkställande direktör som verkställde allt som om inget hade hänt. Man kunde nästan inte se på honom att han hade en fru som var allvarligt sjuk, ett företag som befann sig i en akut ekonomisk svacka, och en personal där folk sprang snabbt, men dessvärre åt helt olika håll.


“Min första reflex efter årtionden av ledarskapserfarenhet och ansvarstagande var att jag klarar mig, jag har svaren, jag sköter om det, jag bär ansvaret. Plötsligt märkte jag ändå att jag kanske inte längre klarar mig, jag orkar inte svara för allt, jag orkar inte längre sköta om allt. Ansvaret började tynga för mycket. Jag behövde hjälp,” skriver vd:n själv när jag ber honom berätta om vår coachingprocess för andra.

Av en slump möttes vi när han hade det som tyngst. Jag såg att han inte var i toppform, och han svarade ärligt på min fråga om hur han mår: Inte så bra. Kom och prata, föreslog jag.

Vd:n kom och vi har haft ett halvdussin sessioner i existentiell coaching, som den brittiska ledarskapskonsulten Nick Bolton definierar så här: “At its heart, existential coaching is an exploration of how an individual’s experience of the human condition affects their day to day living and, where needed, how they can confront these conditions in a more authentic, courageous way, to be happier, more fulfilled and more effective.”

Med vd:n, liksom med alla andra klienter hittills, handlade våra samtal om både jobb och privatliv. Människan är odelbar, vi kan försöka spela olika roller på och utanför arbetsplatsen, men skådespelaren är en och samma person. De mänskliga villkor vi alla delar gäller 24/7. Det finns många definitioner av villkoren, den amerikanska existentiella psykiatern Irwin Yaloms hör till de mest citerade: död, meningslöshet, frihet, isolering.

“I det här läget visade sig Barbro vara en utmärkt coach. Med hennes hjälp bröt vi ner min härva av problem i delar, analyserade en i taget och reflekterade kring lösningar. Barbro hjälpte mig också att se drag i mig själv, som jag inte tidigare sett eller förstått,” skriver vd:n.

Just så här brukar det gå. Vi börjar med den situation som klienten befinner sig i. Ofta är det fråga om problem på jobbet och/eller hemma: klienten beskriver så konkret som möjligt, tillsammans försöker vi förstå vad det är som händer (men sätter inte för mycket fokus på att förklara och hitta orsaker). Småningom läggs pusselbit till pusselbit och en bild börjar bli tydlig. Här är vi nu, på gott och ont.

Coachingens funktion i relation till psykoterapi beskriver Nick Bolton såhär: “Traditionally this has been the stomping ground of the psychotherapist but there is no obvious reason why this should be their domain exclusively. It is possible to be perfectly well functioning, effective and emotionally healthy yet still be confronting the core issues of existence and desirous of finding a new way to relate to your life.”

Existentiella tänkare och yrkesutövare har många olika sätt att se på människan och hennes existens i världen, men förenas enligt den brittiska existentiella psykoterapeuten Martin Adams av tre principer:

– Fenomenologi. En metod för att förstå världen som utgår från livsvärlden (Lebenswelt). Objektiv sanning och logik måste grundas i mänskligt erfarande – världen är först och främst en upplevelse, därefter ett objekt för mitt medvetande. Nuet är viktigare än det förgångna när det gäller att få tag i sin egen sanning och bygga sin framtid.

– Existensen (att något är) kommer före essensen (vad något är). Att leva går före att veta som grund för att få kunskap om världen.

– Frihet. Människan är fri, även om hennes frihet är begränsad. Med friheten kommer det personliga ansvaret för att fatta beslut, välja (och därmed välja bort), och handla.

Med vd:n, liksom med andra chefer, blev vår process en form av existentiell ledarskapscoaching – ibland väldigt operativt, ibland djupa loopar i existentiella teman, som ansvar och ensamhet.

“Utöver utbildningen som existentiell coach utgör Barbros erfarenhet som företagsledare en viktig del av hennes kompetens. Genom egen erfarenhet förstår hon hur ensam en företagsledare kan vara med sina problem,” skriver han.
Fast man behöver inte vara ensam, om man inte vill. Valet är ditt.

Nick Boltons artikel om existentiell coaching:
https://coachcampus.com/coach-portfolios/research-...

0

Lämna en kommentar