Why do you lead?

Leading by listening

Leading by questioning

Leading with hope

TJÄNSTER

Coaching för chefer och grupper

Coaching för tjänstepersoner och förtroendevalda

Individuell coaching för chefer

Ledarskapsträning

Söker du nya perspektiv på ditt ledarskap? Vill du ha arbetsredskap, som du inte redan använder varje dag? Ett exempel: Kan du coacha dina medarbetare bara genom att lyssna och ställa frågor? Det lönar sig att kunna, för den som har frågorna, den är chef.

 

Jag heter Barbro Teir, och jag hjälper dig att skapa förtroende och hopp runt dig på arbetsplatsen.

Testa hur du arbetar

Narrative Big Five är en analys av hur det faller sig naturligt för en människa att handla i olika situationer.
Alla resultat är individuella, inget är i sig bättre eller sämre men kan ge tankar om vilken form av arbetsuppgifter
som är mest givande för en person.

 

Barbro Teir är certifierad för att genomföra och tolka analysen, som ingår i utbildningar enligt överenskommelse.

Läs mer

KUNDFEEDBACK

Tack så mycket, Barbro Teir! Du gjorde ett strålande arbete med mig; du är varm, uppmuntrande, sparrar framåt och – en fin sak – en coach som följer upp arbetet. Jag fick mycket stöd av dig och konkret hjälp för att hitta en ny riktning.

 

 

 Sari Saari - coachingklient i karriärutveckling

KUNDFEEDBACK

Barbro Teir har verkat som coach för ledningsgruppen i Staden Jakobstad. Hon tar avstamp i sina egna erfarhenheter och ger ett mycket trovärdigt intryck. Som människa är hon mycket sympatisk och lättillgänglig. Det är ett privilegium att få delta i en av hennes utbildningar och det är mycket lätt att följa med i hennes fängslande sätt att lära ut ledarskap och kommunikation.

 

 

Anne Ekstrand - stadsdirektör

KUNDFEEDBACK

Barbro har en professionell kunskap i att sätta dit en – i positiv mening. Existentiell coaching som metod fick mig att gå djupt in i mig själv. För att se ljuset. Det är så mycket positivt i livet utöver det materiella och slentrianmässiga. Jag har fått ett skarpare fokus, ytterligare energi och fördjupad insikt i vad som är väsentligt. Vi lever bara en gång, så det gäller att njuta av varje dag. Ett ödmjukt tack för handledningen.

 

 

Timo Ketonen - entreprenör och seglare

KUNDFEEDBACK

Barbro har varit med i ett utvecklingsprogram som Solita genomfört för en kund. För börsbolaget i fråga har man byggt ett utvecklingsprogram i ledarskap, som hundratals förmän runt om i organisationen går igenom. Barbro har haft en central roll i att coacha flera grupper. Ur Solitas synvinkel har samarbetet fungerat utmärkt, Barbro är ett starkt proffs i ledarskap och en skicklig coach, dessutom mycket flexibel och hängiven i sitt arbete. Den viktigaste mätaren för hur hon lyckas är ändå enskilda förmäns direkta beröm, som under programmets gång formligen har regnat över Barbro.

 

 

Petri Aaltonen - Business Lead, Partner, Solita