Yritysvalmennus – valmennuspalvelut johtajille ja esimiehille

Yritysvalmennuksessa osallistujat työskentelevät sekä yksilöinä että ryhmissä. Valmennus alkaa Narrative Big Five -kartoituksella, jonka tuloksia tarkastelemme ensin yksilö- ja sitten ryhmätasolla – näin syvennämme ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta. Tätä näkemystä hyödynnämme myös viestintävalmennuksessa – eri ihmiset vastaanottavat viestejä eri tavoilla. Eroavaisuuksista huolimatta ryhmän on mahdollista saavuttaa yhteisymmärrys tiimin tavoitteista ja yhteisistä pelisäännöistä, mikä onkin yksi ryhmävalmennuksen tuloksista.

 

Yritysvalmennuksen sisältö

  • Ennen ensimmäistä valmennuspäivää jokainen valmennettava täyttää Narrative Big Five -kyselyn. Jokainen osallistuja voi myös käydä läpi omat tuloksensa kanssani ennen kurssipäivän alkua. Aikaa tähän kuluu noin tunti.

  • Ensimmäisenä kurssipäivänä tutustumme siihen, mitä kartoituksen tulokset tarkoittavat juuri tässä ryhmässä yhdessä työskentelyn kannalta, ja alamme kehittää ryhmän jäsenten välistä viestintää.

  • Kurssipäivien välissä osallistujat saavat yksilövalmennusta.

  • Työskentelemme yhdessä ja yksilöinä sellaisten osa-alueiden parissa, joista on ryhmälle eniten hyötyä; miten ihmisten välisiä eroja voidaan hyödyntää, miten viestimme ja miten saavutamme tavoitteet.