Valmennuspalvelut toimihenkilöille ja politiikan toimijoille  

Kunnissa ja valtionhallinnossa työskentely muistuttaa monin tavoin yritysten työelämää. Julkiselle sektorille suunnattu johtajuusvalmennus onkin rakenteeltaan samanlainen:

 

  • Ennen ensimmäistä valmennuspäivää jokainen valmennettava täyttää Narrative Big Five -kyselyn. Jokainen osallistuja voi myös käydä läpi omat tuloksensa kanssani ennen kurssipäivän alkua. Aikaa tähän kuluu noin tunti.
  • Ensimmäisenä kurssipäivänä tutustumme siihen, mitä kartoituksen tulokset tarkoittavat juuri tässä ryhmässä yhdessä työskentelyn kannalta, ja alamme kehittää ryhmän jäsenten välistä viestintää.
  • Kurssipäivien välissä valmennettavat saavat yksilövalmennusta.

  • Työskentelemme yhdessä ja yksilöinä sellaisten osa-alueiden parissa, joista on ryhmälle eniten hyötyä; miten ihmisten välisiä eroja voidaan hyödyntää, miten viestimme ja miten saavutamme tavoitteet.

 

Johtajuus julkisella sektorilla

Julkisen sektorin johtajan työhön liittyy kuitenkin eräs suuri ero: virkahenkilöiden ja poliitikkojen välinen yhteistyö.

 

Ainakin kunnissa raja operatiivisen työn ja strategisen päätöksenteon välinen raja aiheuttaa usein hämmennystä. Tämän takia järjestän työpajoja, joissa molempien ryhmien edustajat työskentelevät yhdessä kohti yhteisymmärrystä työrooleista sekä tulosorientoitunutta, toista kunnioittavaa vuoropuhelua. Työpajan kesto on noin viisi tuntia, sisältäen lyhyitä luentoja laista, viestinnästä ja päätöksenteosta. Tiimityöskentelyn jälkeen ryhmä päättää tulevan yhteistyön pelisäännöistä.