Itsensä johtaminen – johtajuuden yksilövalmennus

Toisinaan perustelu on ilmeinen: ylennys, uusi työ, uuden työn etsintä. Toisinaan syy on hienojakoisempi: kenties kaipaat työelämääsi muutosta, mutta miten?

 

Itsensä johtaminen -yksilövalmennus on tehokas työväline mielen kirkastamiseen ja oman suuntansa valitsemiseen. Se on prosessi, jonka aikana voit ajatella vapaasti, reflektoida rauhassa, pukea sanoiksi pelkojasi ja unelmiasi, saada tukea. Ja kun aika on oikea, siirtyä eteenpäin.

 

Valmennusprosessin rakenne päätetään aina asiakaskohtaisesti. Useimmiten

 

  • omia toimintamalleja työssä tarkastellaan Narrative Big Five -kartoituksen avulla.
  • valmennukseen kuuluu neljästä kuuteen tapaamista 3–4 kuukauden aikana.
  • yhden tapaamisen kesto on kaksi tuntia, ja se voidaan järjestää virtuaalitapaamisena.
  • asiakas päättää käsiteltävät kysymykset ja voi vapaasti valita uusia polkuja missä vaiheessa prosessia tahansa.

 

Kokonaisvaltainen valmennus

Yksilövalmennuksen malli nojaa sekä hyvin käytännölliseen otteeseen, joka perustuu yli 20 vuoden johtajakokemukseen, eksistentiaaliseen filosofiaan ja psykologiaan sekä eksistentiaalisen valmennuksen oppeihin. Jokaista asiakasta valmennetaan hänen yksilöllisten tarpeidensa ja lähtökohtiensa mukaisesti – yhtä kaikille sopivaa mallia ei ole.

 

Vaikka Itsensä johtaminen -yksilövalmennuksen painopiste on työelämässä, lähestymistapa on aidosti kokonaisvaltainen: järjen ja rationaalisuuden lisäksi meitä ohjaavat tunteet – myös työssä.