Eksistentiaalinen coaching

  • Hieman syvempi tapa lähestyä missio-, visio- ja strategiakysymyksiä – omassa elämässä tai yrityksessä. Tämä työskentelytapa toimii sekä yksilöllisesti että ryhmissä, yksityisesti ja työpaikoilla.

 

  • Eksistentiaalinen coaching on reflektiivinen ja vapaa tapa käsitellä kysymyksiä esimerkiksi merkityksellisyydestä, perustehtävästä, muutoksesta ja viestinnästä. Työvälineinä toimivat tutkijoiden, filosofien ja psykologien muotoilemat eksistentiaaliset teoriat.

 

  • Valmentaja fasilitoi prosessia valmennettavan tai ryhmän tilanteen perusteella. Ennen jokaista sessiota valmentaja ja asiakas/ryhmä sopivat, mistä aiheesta aloitetaan.Session lopussa valmennettava tai ryhmä tekee yhteenvedon siitä, mitä uusia oivalluksia on saatu ja miten niitä hyödynnetään käytännössä. Valmentaja dokumentoi ja toimittaa johtopäätökset toimintapäätöksineen asiakkaille.


HINTA: Sopimuksen mukaisesti.