Löydä sisäinen johtajasi uudelleen

Jokainen pomo tarvitsee toisinaan uuden alun:

 • omien taitojen päivitystä
 • tutkimusmatkan yrityksen tai organisaation ihmisten toimintaan
 • tärkeimmän työvälineensä – viestinnän – hiomista
 • uusia näkökulmia työn merkitykseen ja merkityksellisyyteen eksistentiaalisen filosofian ja psykologian avulla.

 

Jokaiselle asiakkaalle, tiimille ja yritykselle räätälöidään oma ohjelmansa – prosessin kulku on kuitenkin sama:

 

 1. Miten minä johdan? Miten me tiiminä johdamme?
  Kartoitamme lähtötilanteen Narrative Big Five -tulosten avulla.
 2. Mitä minä/me haluamme saavuttaa?
 3. Miten minä/me voimme saavuttaa tavoitteet?
 4. Toiminta, uusien johtamistapojen ja esihenkilötaitojen kokeileminen.
 5. Arviointi ja uudelleenkokeilu.
 6. Suunnitelma sovitulle ajanjaksolle minulle/meille.

Lisätietoa valmennuksista löydät kunkin valmennuksen sivulta sekä Q & A -vastauksista (englanniksi).

Johtajavalmennus

Johtajavalmennus sisältää lyhyitä luentoja, dialogia, reflektointia, luku- ja kirjoitustehtäviä sekä uusien työskentelytapojen kokeilemista. Osallistujat pääsevät pureutumaan syvemmälle motivaation merkitykseen holistisen ihmistutkimuksen kautta – aivot ovat tärkeät, mutta niin on sydänkin.

 

Tässä valmennuksessa ei luvata helppoja vastauksia tai valmiita ratkaisuja. Mutta, mikäli olet toiminut johtajana ainakin muutaman vuoden ajan, tunnet olosi turvalliseksi ja motivoituneeksi sekä kaipaat syväluotaavaa prosessia parempien tulosten saavuttamiseksi, olet oikealla polulla.

 

Valmennuksen myötä saat uusia oivalluksia ja näkemyksiä, uusia työvälineitä ja selkeän suunnan. Todennäköisesti koet olosi johtajana rauhallisemmaksi ja kärsivällisemmäksi, innostut muiden kuuntelemisesta ja olet aidosti kiinnostunut esittäessäsi kysymyksiä. Tulet nauttimaan johtajuudesta entistä enemmän – kuvittele, millaisia vaikutuksia sillä voi olla kollegoidesi motivaatioon!