Valmiita ohjelmia ja
räätälöityjä ratkaisuja

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Millaista koulutusta teillä tarvitaan? Valitse seuraavista:


 • Valmisohjelmat ryhmille.
 • Valmennusohjelma johtajalle.
 • Räätälöidyt koulutukset, jotka vastaavat juuri teidän tarpeitanne.
 • Lähi- ja/tai etäkoulutukset


Koulutuksia johtaa Barbro Teir (kuvassa).

Yhdessä

Yhdessä-ohjelmassa osallistujat työskentelevät sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Ohjelma alkaa Narrative Big Five analyysilla, joka ensin käydään läpi kunkin osallistujan kanssa yksitellen ja sen jälkeen ryhmässä – tämä syventää ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta. Tätä ymmärrystä hyödynnetään myös kommunikaatioharjoituksessa – ihmisillä on eriäviä tapoja ymmärtää viestejä. Erilaisista näkemyksistä huolimatta on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen ryhmän tavoitteista ja pelisäännöistä. Tähän ohjelma johtaa.

 • Narrative Big Five analyysin avulla tutkimme, miten kukin toimii yksilönä ja osana tiimiä.
 • Kolmen kurssipäivän aikana työstämme erilaisuuksia, kommunikaatiota ja yhteisymmärrystä koko ryhmän kanssa.
 • Käsittelemme samoja aiheita myös neljän yksityisen valmennussession aikana rinnakkain ryhmäsessioiden kanssa.
 • Mikä on tarkoitus? -kirja toimii kurssikirjallisuutena.

Minä itse

Uramuutosten äärellä
– ehkä olet astumassa isompiin saappaisiin tai etsimässä uutta työtä
– täytyy ottaa etäisyyttä ja sparrata ulkopuolisen kanssa.
Yksilöllisen valmennuksen aikana voit antaa ajatustesi virrata vapaasti, reflektoida rauhassa, pukea unelmasi ja pelkosi sanoiksi, sekä saada tukea ja apua matkallasi eteenpäin.

 • Narrative BigFive-analyysin avulla tutkimme, mikä on juuri sinulle mieluisin tapa toimia töissä.
 • Viiden valmennussession aikana paneudumme syvemmin vahvuuksiisi ja heikkouksiisi.
 • Mikä on tarkoitus? -kirja sisältyy hintaan, saat siitä ja muista kirjoista lukutehtäviä sessioden välillä.

Räätälöity

Kaikkea muutamasta tunnista vuoteen – selvitämme yhdessä mitä tarvitsette saadaksenne uutta potkua johtajuuteenne.

Kyseessä voi olla luento, työpaja tai vuoden kestävä ohjelma. Eksistentiaaliset perspektiivit tarjoavat uuden näkökulman osallistujien arkeen ja tuttuihin ongelmiin. Työskentelemme yhtiön todellisuuteen liittyvien konkreettisten kysymysten kanssa.

 • Narrative Big Five-analyysin avulla voimme tutkia, miten kukin toimii yksilönä ja osana tiimiä.
 • Yhteisten kurssipäivien aikana voimme koko ryhmän voimin keskittyä teidän kannaltanne tärkeimpiin kysymyksiin.
 • Yksilöllisten valmennussessioiden aikana jokainen voi työstää omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan.
 • Osana koulutuspäivää voidaan sisällyttää luento, joka käsittelee eksistentiaalisia tapoja kohdata haasteita ja muita ihmisiä.
 • Mikä on tarkoitus? -kirja voi toimia kurssikirjallisuutena.