Yritysvalmennusta Helsingistä koko Suomeen

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Palveluni sisältävät erilaisia yritysvalmennuksia, joita tarjoan Helsingin työhuoneeltani käsin. Olen erikoistunut eksistentiaaliseen valmennukseen, jota sovellan myös johtamiskoulutuksissani. Toteutan workshoppeja sekä tarjoan koulutussuunnittelua. Teen koulutuksia koko Suomessa ja myös ulkomailla.

Johtamiskehitys

"Hän, jolla on kysymys, on pomo" – kyllä, näin päin se tosiaan menee. Pomo, joka antaa vastaukset liian helposti, ei rakenna kestävää pohjaa oman itsensä tai kollegojen kasvamiseen työrooleissa.


Taito johtaa sekä avoimilla että tietoisesti ohjaavilla kysymyksillä pitää harjoitella. Sama koskee aitoa kuuntelemista, tilan antamista ja toisten ymmärtämistä.


Fenomenologinen työtapa, jonka juuret löytyvät eksistentiaalisesta filosofiasta, on hyvä apuväline. Teoriaosat tarjoavat klassisia ja moderneja merkityksellisen johtamisen malleja, ja osallistujat vievät nämä heti työpaikan arjen tilanteisiin.


Luennot, työpajat ja johtamisohjelmat.

Yksin ja ryhmissä.

Asiakkaan antama palaute:

"Barbro on ollut mukana Palmun/Solitan asiakkaalleen toteuttamassa kehittämisohjelmassa. Kyseiselle pörssiyhtiölle on rakennettu johtamisen kehittämisohjelma, johon osallistuvat sadat esimiehet ympäri organisaation. Barbro on ollut keskeisessä roolissa valmentamassa useita ryhmiä vuoden 2019 aikana. Palmun näkökulmasta yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Barbro on vahva johtamisen ammattilainen ja taitava valmentaja sekä erittäin joustava ja paneutuva työssään. Kaikkein tärkein onnistumisen mittari on kuitenkin suorat kiitokset yksittäisiltä esimiehiltä, joita ohjelman aikana on runsaasti Barbrolle sadellut." 


– Petri Aaltonen, Business Lead, Partner, Solita

Työpajat

Interaktiivinen, valmentava lähestymistapa. Teorian ohessa keskusteluja ja harjoituksia, jotka antavat osallistujille suoran kokemuksen päivän aiheesta.


Erilaisia perspektiivejä johtamiseen, jossa punaisena lankana eksistentiaalinen ymmärrys itsensä ja toisten johtamisen merkityksestä. Teemana voi olla työpaikan ajankohtainen aihe, esimerkiksi organisaatiomuutos, tai erityisaihe, kuten henkilöbrändi ja koneäly. Useimpia työyhteisön ongelmia voidaan tarkastella filosofisesti – uudet näkökulmat antavat uusia oivalluksia.


Työpaja toimii sekä noin 2–4 tunnin osana koulutuskokonaisuutta että koko päivän valmennuksena.


Ryhmän koko voi vaihdella viidestä 50:een osallistujaan.

Asiakkaan antama palaute:

"Minulla on ollut ilo palkata Barbro Johtamisakatemian alumnikursseille, olen tilannut häneltä neljä työpajaa. Hän on näiden koulutusten aikana työskennellyt valmentajana erilaisten johtamisteemojen parissa. Alumnit ovat arvostaneet Barbron vuorovaikutteisia tapoja vetää työpajojaan ja miten hän jakaa taitojaan ja kokemuksiaan. He kokivat, että Barbro kuunteli ja antoi palautetta jokaiselle. Työpajojen aikana on aina ollut intensiivisiä keskusteluja ja alumnit ovat kokeneet, että he saivat uutta inspiraatiota, parempaa itsetuntemusta ja työkaluja itsensä kehittämiseen johtajina." 


– Nora Ridgewell, toiminnanjohtaja, Ledarskapsakademin

Eksistentiaalinen valmennus

Eksistentiaalinen valmennus eroaa terapiasta ja muista valmennusmuodoista siinä mielessä, että se pohjautuu filosofiaan. Mitä on olla ihminen – se on kysymys, jota filosofit ovat pähkäilleet kautta aikojen. Valtaosa ihmisistä pohtii ajoittain, mitä tarkoittaa olla "minä" ja mikä on tämän ainutlaatuisen ja ainutkertaisen kokemuksen tarkoitus?

Yksityishenkilöt ja pariskunnatkin ovat tervetulleita työhuoneeseeni Helsingin Punavuoreen eksistentiaaliseen valmennukseen. Sessioita on myös mahdollista järjestää muilla paikkakunnilla. Mikäli fyysinen paikallaolo tuottaa vaikeuksia, voidaan tapaamiset toteuttaa myös etänä.

Työskentelytapa perustuu dialogiin, joka pohjautuu löyhästi eri filosofien ajatusmalleihin. Prosessin lähtökohtana on henkilön tai ryhmän vallitseva tilanne, joka aukeaa elämismaailma-analyysin kautta. Sen jälkeen keskustelu liikkuu kaikilla tasoilla – ymmärrys siitä, miten oma olemassaolomme linkittyy muihin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan syvenee, kun reflektoimme maailmankatsomusta, eksistentiaaleja ja esimerkiksi Martin Heideggerin käsitystä siitä, että ihminen on "heitetty" tähän maailmaan.

Valmentaja kuuntelee, kysyy ja tarjoaa oleellisia filosofisia näkökulmia. Modernin eksistentialismin isänä pidetään 1800-luvulla vaikuttanutta Sören Kierkegaardia. Hänen jälkeensä tulivat Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Buber, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Hanna Arendt ja Simon DeBeauvoir. Nykypäivänä myös monet psykologit, kuten Rollo May, Emmy Van Deurzen, Ernesto Spinelli ja Bo Jacobsen, hyödyntävät eksistentiaalista näkökulmaa.

Hinta: 115 euroa (sisältäen alv) per sessio (75 minuuttia).

Asiakkaan antama palaute:

"Baballa on ammattimainen kyky paljastaa ihmisiä, positiivisessa mielessä. Eksistentiaalisen coachingin metodiikan avulla menin syvälle itseeni, näkemään valoa. Materian ja vanhojen tottumusten lisäksi löytyy niin paljon myönteistä elämässä. Olen saanut terävämmän fokuksen, lisää energiaa ja syvemmän tietoisuuden siitä, mikä on olennaista. Elämme vain kerran, joten jokaisesta päivästä pitää nauttia. Nöyrä kiitos valmennuksesta."


– Timo Ketonen, yrittäjä ja purjehtija

Koulutussuunnittelu

Kokopäiväkursseista usean päivän konferensseihin ja koulutusohjelmiin Suomessa ja ulkomailla.

Ryhmäkoko vaihtelee kourallisesta (esimerkiksi johtoryhmän jäsenet) muutamaan sataan osallistujaan (esimerkiksi suuryritysten keskijohtoportaan esimiehet).

Teema voi olla erikoistunut tai laaja, työskentelytavat sisältävät ainakin luentoja, klinikoita, työpajoja ja opintokäyntejä.

Myös koulutusta tukevien iltaohjelmien suunnittelu.

Vastuu koko tapahtumasta tai osista, kuten budjetointi, luennoitsijoiden kokoonpano ja buukkaus (sisältäen briiffaus), optimaalisten tilojen valinta ja varaukset, tiedotus- ja markkinointimateriaalit, yhteydenpito osallistujiin, fasilitointi paikan päällä.

Asiakkaan antama palaute:

"Barbro Teirin työote on asiakaslähtöinen, ennakkoluuloton ja uudistava. Hän kuuntelee tarkasti sekä koulutuksen järjestäjien lähtökohtia ja strategisia tavoitteita että koulutusten asiakkaiden tarpeita. Barbro sovittaa intressit yhteen ja uskaltaa sekä karsia, kehittää että haastaa."

– Ida Sulin, johtaja, Suomen Kuntaliitto