OLIPA KERRAN TOIMITUSJOHTAJA

Olipa kerran toimitusjohtaja, joka toimi kuten mikään ei olisi vialla. Hänen ulkonäöstään tuskin huomasi, että vaimo oli vakavasti sairas, yrityksen tulos oli kuralla ja henkilökunnassa ihmiset juoksivat lujaa mutta eri suuntiin.


“Monikymmenvuotisen johtamiskokemuksen tuottama vastuunkantajan refleksi oli aluksi: minä pärjään, minä vastaan, minä hoidan, minä kannan vastuun. Yhtäkkiä kuitenkin huomasin, että en ehkä enää pärjää, en jaksaa vastata kaikesta, en enää osaa hoitaa. Vastuu alkoi painaa liikaa. Tarvitsin apua,” toimitusjohtaja kirjoittaa, kun pyydän häntä kertomaan coaching-prosessistamme muille.

Sattumalta tapasimme kun hän oli kovimman paineen alla. Näin että hän ei ollut huippukunnossa, ja hän vastasi rehellisesti kysymykseen miten hän voi: Ei kovin hyvin. Tule juttelemaan, ehdotin.


Toimitusiohtaja tuli, ja olemme pitäneet kuusi sessiota eksistentiaalista coachingia, jota brittiläinen executive coach määrittelee näin: “At its heart, existential coaching is an exploration of how an individual’s experience of the human condition affects their day to day living and, where needed, how they can confront these conditions in a more authentic, courageous way, to be happier, more fulfilled and more effective.”


Keskustelut toimitusjohtajan, kuten kaikkien tähänastisten asiakkaiden kanssa käsittelevät sekä työ- että yksityiselämää. Ihminen on jakamaton olento, voimme yrittää näytellä eri rooleja työpaikalla ja sen ulkopuolella, mutta näyttelijä on sama henkilö. Inhimilliset ehdot, jotka me kaikki jaamme, ovat voimassa 24/7. On monta tapaa määritellä näitä ehtoja, amerikkalaisen psykiatrin Irwin Yalomin on tunnetuimpia: kuolema, merkityksettömyys, vapaus, eristyneisyys.


“Tässä tilanteessa Barbro osoittautui erinomaiseksi coachiksi. Hänen avullaan sain purettua ongelmavyyhtini osiin, joita yksi kerrallaan yhdessä analysoitiin ja pohdittiin niihin ratkaisuja. Barbro auttoi myös näkemään itsessäni piirteitä, joita en ollut nähnyt tai ymmärtänyt,” toimitusjohtaja kirjoittaa.


Näin yleensä käy. Aloitamme asiakkaan tilanteesta. Ongelma kotona ja/tai työssä nostetaan usein esille: asiakas kuvailee tilanteen mahdollisimman konkreettisesti, yhdessä yritämme ymmärtää mitä tapahtuu (mutta emme panostaa liikaa selityksiin ja syiden etsimiseen). Yksi kerrallaan palapelin palaset loksahtavat paikoilleen ja kuva selkiytyy. Tässä olemme, niin hyvässä kuin pahassa.


Coachingin funktio verrattuna psykoterapiaan on Nick Boltonin sanoin tämä: “Traditionally this has been the stomping ground of the psychotherapist but there is no obvious reason why this should be their domain exclusively. It is possible to be perfectly well functioning, effective and emotionally healthy yet still be confronting the core issues of existence and desirous of finding a new way to relate to your life.”


Eksistentiaaliset ajattelijat ja ammattilaiset lähestyvät ihmistä ja hänen olemassaoloaan monesta eri näkökulmasta, mutta on kolme yhteistä periaatetta (brittiläinen psykoterapeutti Martin Adams):


– Fenomenologia. Elämismaailmasta (Lebenswelt) lähtevä menetelmä ymmärtää maailmaa. Objektiivisen totuuden ja logiikan on pohjauduttava inhimilliseen kokemukseen – maailma on ensi kädessä elämys, vasta sen jälkeen oman tietoisuuden objekti. Kun yrittää löytää omaa totuuteensa ja rakentaa tulevaisuutta, nykyhetki on tärkeämpi kuin menneisyys.


– Eksistenssi (se, että jokin on) edeltää essenssiä (se, mitä jokin on). Menetelmä, jonka mukaan eläminen on tärkeämpää kuin tietämys, jotta maailmaa oppii ymmärtämään.


– Vapaus. Ihminen on vapaa, vaikka hänen vapautensa on rajoitettu. Vapauden hintana on henkilökohtainen vastuu päätöksistä, valinnoista (jolloin myös suljetaan pois mahdollisuuksia), ja toiminnasta.


Toimitusjohtajan, kuten yleensä esimiestehtävissä olevien kanssa, prosessista tuli eräänlainen eksistentiaalinen johtamiscoaching – välillä hyvin operatiivista, välillä syviä looppeja eksistentiaalisiin teemoihin, kuten esimerkiksi vastuuseen ja yksinäisyyteen.


“Liikkeenjohtajan kokemus on Barbron eksistentiaalisen coachin koulutuksen lisäksi tärkeä osa hänen ammattitaitoaan. Omakohtainen kokemus auttaa ymmärtämään sitä miten yksinäinen liikkeenjohtaja voi ongelmineen olla,” hän kirjoittaa.


Mutta ei tarvitse toimia yksin, jos ei halua. Valinta on sinun.

Nick Boltonin artikkeli eksistentiaalisesta coachingista:


https://coachcampus.com/coach-portfolios/research-...

0

Jätä kommentti